Kort historik om Katthamra Gård

1997 förvärvades Katthamra Gård av Jakob och Lotta Gustafson. Huvudbyggnaden är, efter flera på- och tillbyggnader, ett unikt exempel på 1800-talets högreståndsboende, med magnifika väggmålningar och intressanta interiörer.

 

Gården har genomgått en genomgripande renovering. Bland annat har sex byggnader fått nya tak. Tre byggnader har iordningsställts för veckouthyrning. Mangårdsbyggnaden är numera bostad åt familjen Gustafson.

info@katthamra.nu
0498-520 09
070-960 25 51
070-972 49 50
Matsal

Ur Gods och Gårdar 2002, Bild på kristallskålar i Matsalen, andra våningen.