Kort historik om Katthamra Gård

1997 förvärvades Katthamra Gård av Jakob och Lotta Gustafson. Huvudbyggnaden är, efter flera på- och tillbyggnader, ett unikt exempel på 1800-talets högreståndsboende, med magnifika väggmålningar och intressanta interiörer.

 

Gården har genomgått en genomgripande renovering. Bland annat har sex byggnader fått nya tak. Tre byggnader har iordningsställts för veckouthyrning. Mangårdsbyggnaden är numera bostad åt familjen Gustafson.

Matsal
Matsal

Ur Gods och Gårdar 2002, Bild från Matsalen, andra våningen.

Salongen
Salongen

Ur Gods och Gårdar 2002, Bild från Blå Salongen

Gröna rummet
Gröna rummet

Ur Gods och Gårdar 2002, Bild på klocka i Gröna rummet samt portträtt på tidigare ägare, Jakob Dubbe

Matsal
Matsal

Ur Gods och Gårdar 2002, Bild på kristallskålar i Matsalen, andra våningen.

Salong
Salong

Ur Gods och Gårdar 2002, Bild på Blå Salongen, andra våningen